Coronasmitte – tiltak mot spredning – hjemmekontor

Våre myndigheter har pålagt strenge tiltak for å søke å kontrollere og hindre spredning av corona-smitte i størst mulig grad.

Vårt firma har derfor fra og med mandag 16. mars innført hjemmekontor for alle ansatte.

Telefon og epost blir besvart på vanlig måte. Møter på kontoret vil naturlig nok utgå, og vil i nødvendig grad bli erstattet med telefonmøter og skypemøter.

Vi håper at samfunnet kommer i normal gjenge så hurtig som mulig, og ber i mellomtiden om forståelse for våre tiltak.