Coronasmitte – innvirkninger på kontraktsoppfyllelse

Den ekstraordinære situasjon som vårt samfunn nå opplever vil meget raskt kunne få store konsekvenser for næringsliv og privatpersoner. Muligheten til å oppfylle sine kontrakter eller å få kontraktsmessig ytelse til rett tid fra sine medkontrahenter, vil kunne bli adskillig vanskelig i tiden fremover. Det gjelder alt fra noe så grunnleggende som at ansatte kan møte på arbeid som forventet til store leveranser av varer og tjenester, f.eks. byggeoppdrag og større transporter.

Stikkordet for de situasjoner som vi må være forberedt på, er force majeure, som betegner ekstraordinære og uventede forhold som hindrer normal kontraktsoppfyllelse. I en viss grad vil oppfyllelsen av kontrakter kunne endres eller suspenderes i slike tilfeller, men det gjelder på ingen måte ubetinget. Videre vil reglene om mulig erstatningsansvar endres i slike situasjoner, hvor årsaken til utviklingen ligger helt utenfor en kontraktsparts kontroll.

Vårt firma har lang erfaring innenfor kontraktsrettslige problemstillinger, og vi vil kunne bistå eksisterende og nye klienter med slike spørsmål i tiden fremover.