Bodø kommune v/ Bodø Havn vant frem overfor Hurtigruten

Hurtigruten har saksøkt flere norske havner, blant dem Bodø Havn, og krever reduksjon av vederlag for bruk av kaiplass. Hurtigruten mener at havnenes forretningsbetingelser og priser er i strid med konkurranseloven, forvaltningsrettslige regler om myndighetsmisbruk samt avtaleloven og prisloven. Salten tingrett gav våren 2016 i stor grad Hurtigruten medhold overfor Bodø Havn. Bodø Havn anket saken til Hålogaland lagmannsrett, som i dom 4. april frifant Bodø Havn og tilkjente havnen saksomkostninger.

Lagmannsretten mener at Bodø Havns forretningsbetingelser og priser er lovlige og gyldige.

Advokatfirmaet Østgård bistår Bodø Havn, sammen med advokatfirmaet Hjort. Advokatfirmaet Østgårds team på saken ledes av advokat Brynjar Østgård. Advokatfirmaet Østgård bistår også en rekke andre havner som er saksøkt av Hurtigruten med påstand om ugyldige og lovstridige forretningsvilkår og priser.

Les mer