Ansvar for kontraktsmedhjelpers skadevoldende handling

Advokatfirmaet Østgård bistår en entreprenør som er påstått å være ansvarlig for en kontraktsmedhjelpers skadevoldende handling på en annen gjenstand enn kontraktsgjenstanden. Problemstillingen kan virke nokså teknisk, men er imidlertid svært praktisk i det daglige liv, f.eks i anleggsbransjen, der bruk av underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere er meget vanlig.

Entreprenøren i vår sak ble frifunnet i lagmannsretten. Motparten – som er staten – anket til Høyesterett, og Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. november at saken skulle slippe inn til behandling. Dette skyldes at saken reiser et rettsspørsmål av prinsipiell og praktisk viktig karakter.

Saken behandles i Høyesterett 28. april 2020. Saken for entreprenøren føres av advokat og partner Trond Skogly hos Advokatfirmaet Østgård. Regjeringsadvokaten fører saken for staten.

Les mer: