Advokatforeningens rettspolitiske plattform

Den Norske Advokatforening vedtok på representantskapsmøtet 26. mai en rettspolitisk plattform, som blir en rettesnor og en slags «grunnlov» for det arbeid foreningen utfører i samfunnet, både for sine medlemmer og for rettssamfunnet for øvrig.

Advokat Brynjar Østgård, som sitter i representantskapet, arbeidet for å få inn det viktige aspekt at advokatstanden er en del av et velfungerende sivilsamfunn, som er et helt vesentlig bidrag til den samfunnsform vi har, med rettssikkerhet som et fremtredende element. Den rettspolitiske plattform fikk på det grunnlag dette innskudd:

«Advokatforeningen ser seg selv som en nødvendig del av et velfungerende sivilsamfunn. Advokatforeningen ser det videre det som sin fremste rettspolitiske oppgave å forsvare og styrke de prinsipper og institusjoner som til sammen danner grunnlaget for rettsstaten.»

Les mer