Advokat Kenneth Mikkelsen trer inn som ny partner i vårt firma

Vi starter det nye året med å ønske advokat Kenneth Mikkelsen velkommen som partner hos oss!

Kenneth kommer fra stillingen som advokat og partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hvor han har vært siden 2000, og har hatt ansvar for firmaets satsning på fiskeri. Før dette arbeidet han som skipsmegler i 13 år, og har også vært statssekretær i fiskeridepartementet. Samlet har Kenneth nærmere 35 års erfaring som rådgiver.

Kenneth ble uteksaminert fra Universitet i Tromsø med sjørett som spesialfag. Som advokat er Kenneth høyt spesialisert innen fiskeri, med reguleringsregimet og sanksjonssystemet som sitt hovedfelt. Han er rangert som en av Norges fremste advokater innen fiskeri av Legal 500, Chambers og Finansavisens advokatundersøkelse, og er medlem av Advokatforeningens utvalg for fangst og fiskeri og tidligere medlem av Juristenes utdanningssenters faggruppe for fangst og fiskeri. Han har også forelest i fiskerirett på Norges Fiskerihøyskole og på Juristenes Utdanningssenters årlige oppdateringskurs i fiskerirett.

Kenneth har omfattede prosedyreerfaring, møterett for Høyesterett og erfaring fra nasjonal og internasjonal voldgift – både som dommer og prosessfullmektig. Videre har Kenneth over 35 års erfaring som styreleder i både internasjonale og nasjonale fiskerikonsern, rederier, leverandørindustri, virksomheter innen turisme og i organisasjoner innen idretten, og er per dags dato styreleder i 17 aksjeselskaper.

Vi er glade for få deg med på laget, Kenneth!

Kenneth Mikkelsen, Østgård.
Foto: Marius Fiskum