Advokat Hallvard Østgård er utnevnt til styremedlem i Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og for jordskifterettene, blant annet på områdene økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjon og IKT-systemer. Domstoladministrasjonen har ca.135 ansatte og holder til i Trondheim.

Domstoladministrasjonen ledes av et styre, som er utnevnt av regjeringen. For perioden 2021-2025 er partner i Advokatfirmaet Østgård, advokat Hallvard Østgård, utnevnt som styremedlem.

Les mer