Advokat Hallvard B. Østgård valgt inn som nytt medlem Advokatforeningens hovedstyre

Den Norske Advokatforenings representantskap valgte torsdag 26. mai nye medlemmer til foreningens hovedstyre. Ett av medlemmene i hovedstyret skal til enhver tid være fra en av de fire nord-norske kretser av foreningen. Nå er det Troms krets’ tur, og advokat Hallvard B. Østgård ble valgt inn, og sitter da i Advokatforeningens hovedstyre de neste to årene.

Dette blir to viktige og spennende år, ettersom det nå foreligger et forslag til ny lov for advokater, der Advokatlovutvalget har avgitt sitt forslag til justisdepartementet. Forslaget er under vurdering og bearbeidelse i departementet, og vil senere bli fremmet for Stortinget for vedtakelse av ny lov. Advokatforeningen følger dette arbeidet tett, og er aktiv for å kunne ha medinnflytelse på denne viktige prosessen.