Vi støtter Frelsesarméens alternativ til den tradisjonelle julegryte