Om oss

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter i hele landet samt til offentlige etater. For nærmere informasjon, se fagområder.

Firmaets historie går tilbake til 1985, da Brynjar Østgård som nyutdannet jurist startet som advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum i Tromsø. Hallvard Østgård kom inn i 1994, like før Brynjar Østgård ble utnevnt til lagdommer og trådte ut av advokatbransjen. Hallvard Østgård etablerte i 2001 egen praksis i kontorfellesskap med blant andre høyesterettsadvokat Nerdrum. Advokatfirmaet Østgård DA ble etablert i 2006, og advokat Brynjar Østgård trådte inn som partner fra 2007. I januar 2017 kom Jan Halstein Haugnes inn som partner, og deretter Trond Skogly fra oktober 2018.

Brynjar Østgård og advokat Gunnar Nerdrum Aagaard arbeider ved vårt Oslo-kontor i Kristian Augusts gate 3. Fra januar 2015 til sommeren 2017 hadde vi også kontor i Harstad. Som følge av interne endringer ble kontoret der lukket i 2017, og våre kunder i regionen betjenes fra Tromsø og Oslo

Firmaets øvrige advokater/advokatfullmektiger er Viktoria Hauan, Alexander Arnesen, Elisabeth Krauss-Svensrud og Fredrik Storø, som alle arbeider fra Tromsø. Ansatte sekretærer er Jorunn Rotvold (regnskap) og Unn-Lisbeth Hansen.

Priser

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten. Enkelte unntak gjelder, for eksempel ved noen typer salg av advokattjenester til utlandet (eksport).

Firmaets veiledende priser per time er følgende:

Partneradvokat

  • kr 1.700 – 2.700 (eks mva), kr 2.125 – 3.375 (inkl. mva).

Advokat

  • kr 1.400 – 2.100 (eks mva), kr 1.750 – 2.625 (inkl. mva).

Advokatfullmektig

  • kr 1.300 – 1.800 (eks mva), kr 1.625 – 2.250 (inkl. mva)