Priser

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten. Enkelte unntak gjelder, for eksempel ved noen typer salg av advokattjenester til utlandet (eksport).

Firmaets veiledende priser per time er følgende:

Partneradvokat

  • kr 1.700 – 2.700 (eks mva), kr 2.125 – 3.375 (inkl. mva).

Advokat

  • kr 1.400 – 2.100 (eks mva), kr 1.750 – 2.625 (inkl. mva).

Advokatfullmektig

  • kr 1.300 – 1.800 (eks mva), kr 1.625 – 2.250 (inkl. mva)
Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN