Om firmaet

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter i hele landet samt til offentlige etater. For nærmere informasjon, se fagområder.

Firmaets historie går tilbake til 1985, da Brynjar Østgård som nyutdannet jurist startet som advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum i Tromsø. Hallvard Østgård kom inn i 1994, like før Brynjar Østgård ble utnevnt til lagdommer og trådte ut av advokatbransjen. Hallvard Østgård etablerte i 2001 egen praksis i kontorfellesskap med blant andre høyesterettsadvokat Nerdrum. Advokatfirmaet Østgård DA ble etablert i 2006, og advokat Brynjar Østgård trådte inn som partner fra 2007. I 2012 trådte advokat Knut Rye-Holmboe inn som partner. Han trådte ut i mai 2016 for å tiltre som dommer i Nord-Troms tingrett.

Brynjar Østgård og advokat Gunnar Nerdrum Aagaard arbeider ved vårt Oslo-kontor i Kristian Augusts gate 3. Fra januar 2015 åpnet firmaet et nytt kontor i Harstad. Kontoret bemannes hovedsakelig av advokat Mats Nygaard Johnsen, som trådte inn som partner i firmaet fra og 1. januar 2017.

Firmaets øvrige advokater/advokatfullmektiger er Ragni Løkholm Ramberg, Nora Nøkleby Sunde, Tor Johan Norheim, Viktoria Hauan og Alexander Arnesen, som alle arbeider fra Tromsø. Ansatte sekretærer er Jorunn Rotvold (regnskap) og Unn-Lisbeth Hansen.

Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN