Nora Nøkleby Sunde

Advokat
901 19 177
nns@ostgard.no

fisk1379

Utdannelse

2014

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Masteravhandling: “Normvalget etter Grunnloven § 97”

2013

Internasjonale handelskontrakter og mekling, Bond University

Arbeidserfaring

2014 –

Advokatfullmektig/advokat Advokatfirmaet Østgård DA

2013

Praktikant advokatfirmaet BA-HR- DA

2012

Praktikant Helgeland politidistrikt påtalemyndigheten

2012

Praktikant advokatfirmaet Kluge DA

2012 – 2014

Juridisk medarbeider, sekretær Justitia AS