Fagområder

Firmaet yter juridisk bistand hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter i landsdelen samt til offentlige etater. Benytt menyen for å utforske fagområdene.

ArbeidsrettFast eiendomFiskerisaker og havrettForvaltningsrettHavnelovgivningKonkursKontraktsrettPlan- og bygningsrettProsedyreSelskapsrettØkonomiske straffesaker

Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN