Selskapsrett

Firmaet representerer en rekke små og mellomstore bedrifter over hele landet. Vi har erfaring fra oppkjøp, aksjonæravtaler, konserntransaksjoner, fusjoner, fisjoner og andre selskapsrettslige disposisjoner.

Våre advokater som arbeider med Selskapsrett:
Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN