Konkurs

Firmaet har lang erfaring med håndtering av konkursrettslige spørsmål, herunder reglene om beslagsrett, rettsvern, konkursprosessen m.v.

Våre advokater som arbeider med Konkurs:
Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN