Advokat

Gunnar Nerdrum Aagaard

Utdannelse:

2014

Advokatbevilling

2008

Master i rettsvitenskap - Masteroppgave i rettsfilosofi: On how the chicken sometimes can come before the egg, and on the structuring of an international humanitarian argument - a koskenniemian reading of the Tadic case.

Arbeidserfaring:

2014 –

Advokat i advokatfirmaet Østgård DA

2013

Gjesteforeleser i selskapsrett , Universitet i Tromsø

2011 – 2014

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Østgård DA

2008 – 2011

Ulike verv innenfor vinimport og HORECA

2007

Trainee advokatfirma Wikborg, Rein & Co, Oslo

2006

Kollokvieveileder Universitetet i Oslo for 1. avd. mastergradsstudium i rettsvitenskap

2005

Stagiaire høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum v/ Cabinet Taylor - Paris

Språk

Engelsk, fransk, muntlig tysk

Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN