Advokat og partner

Brynjar Østgård

Møterett for Høyesterett

Brynjar Østgård

Utdannelse:

1985

Cand. jur., Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring:

2007 -

Partner i Advokatfirmaet Østgård DA

2001 - 2006

Advokat, Wikborg Rein, Oslo.

1995 - 2001

Lagdommer, Hålogaland lagmannsrett.

1990 - 1995

Advokat, h.r.advokat Gunnar Nerdrum, Tromsø.

1988 - 1990

Dommerfullmektig, Setesdal sorenskriverembete.

1986 - 2001

Foreleser og sensor til juridisk embetseksamen, Universitetene i Bergen og Tromsø.

1985 - 1988

Advokatfullmektig/advokat, h.r. advokat Gunnar Nerdrum, Tromsø.

Annet

  • Forfatter av boken Havne- og farvannsloven med kommentarer, Gyldendal 2010, 2. utgave 2015.
  • Medlem av fagutvalget for selskapsrett, Juristenes Utdanningssenter.
  • Medlem av Den Norske Advokatforenings representantskap.
  • Hjelpekrigsadvokat.

Språk

Engelsk

Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN